2. lékařská pro Týden mozku: Moderní diagnostika a léčba epilepsie – od genů až k laseru

Epilepsie je nejčastější chronické onemocnění mozku, které se projevuje opakovanými záchvaty. Přibližně u třetiny lidí s epilepsií záchvaty neodpovídají na léčbu. Vybraní pacienti mohou podstoupit chirurgickou léčbu, při které neurochirurg odstraní oblast mozku, ve které se nachází epileptické neurony a které záchvaty spouští. V rámci bloku přednášek posluchače seznámíme s problematikou epilepsie, jak lze oblast mozku,…

Doplňkové semináře z matematiky a z fyziky aneb Bezpečná matematika, Bezpečná fyzika

Doplňkové semináře z matematiky a z fyziky jsou službou, kterou FEL ČVUT nabízí (bezplatně) všem svým studentům prvního ročníku. Semináře budou probíhat od 5. do 14. výukového týdne. Jde o procvičování látky, která tradičně činí potíže přibližně polovině studentů u zkoušek z matematiky a z fyziky v prvním ročníku studia. Nejde o formální kurzy, proto není třeba se zapisovat, na […]

Mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení

Děkan FEL ČVUT v souladu s Podmínkami pro přijetí do bakalářských programů pro akademický rok 2022/2023 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských i magisterských programech, včetně Lékařské elektroniky a bioinformatiky. Magisterské studium Termín zahájení přijímání přihlášek 23. 5. 2022 Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost…

Cena pro doktorandku Pavlínu Pokošovou

Studentka doktorského studijního programu Bioinženýrství (13133) Ing. Pavlína Pokošová získala cenu za nejlepší studentský příspěvek na konferenci ČVUT “Trendy vývoje angiografických zobrazovacích systémů v lékařství“. Školitelem doktorandky je prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. Gratulujeme.

Kurz jazyka Julia

Byly otevřeny kurzy B0B36JUL a B0M36SPJ jazyka Julia.