Cílem programu je vychovávat absolventy, kteří jsou schopni řešit inženýrské problémy zejména v oblasti návrhu a vývoje moderních elektronických zařízení a softwarových aplikací v oblasti medicíny a biologie.

Absolventi získají dobrý základ pro samostatnou vědeckou práci v těchto oblastech a pro pokračování v doktorských studijních programech na tuzemských i zahraničních univerzitách. Mohou se uplatnit ve zdravotnických zařízeních, ve výzkumných nebo vývojových týmech a najdou rovněž uplatnění i v nejrůznějších manažerských funkcích.

Výběr specializací

Bioinformatika
Zpracování biologických, molekulárních dat, DNA

Využívání moderních metod analýzy rozsáhlých souborů dat, včetně metod dolování dat z rozsáhlých a heterogenních databází.

Garant: doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D.

Lékařská technika
Poznání moderních technologií v lékařství

Zaměření na lékařskou techniku, návrh a testování diagnostických a terapeutických přístrojů používaných v lékařství.

Garant: Ing. Jan Havlík, Ph.D.

Zpracování obrazu
Zpracování obrazu včetně využití umělé inteligence

Práce s moderními technikami digitálního zpracování 2D a 3D obrazů. Zejména s důrazem na aplikace v lékařství a biologii.

Garant: prof. Dr. Ing. Jan Kybic

Zpracování signálů
Analýza biologických signálů jako je EEG, EMG, EKG

Znalost moderních metod pro zpracování signálů se zaměřením na biologické signály jako je EEG, EMG, EKG, či signály hlasové a řečové, a to od analogového předzpracování, až po následnou diagnostiku.

Garant: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.

Studium na míru

Studijní plán s množstvím volitelných předmětů umožňuje vyprofilovat se podle svých představ. Je možné se např. specializovat komerčním směrem se záměrem vlastní společnosti, kdy mohou být vhodné předměty z katedry ekonomiky a humanitních věd. Pokud je zájem studenta v datové analýze nebo neuronových sítích, lze si vybrat z nabídky katedry počítačů nebo kybernetiky.

Profil absolventa

Naši absolventi nejčastěji pracují ve vývojových a výzkumných týmech, spolupracují se zdravotnickými zařízeními, ale uplatnění nachází i v technologických firmách na technických, obchodních a manažerských pozicích. Absolventi mají dobrý základ pro samostatnou vědeckou práci a mohou tak pokračovat v doktorských studijních programech na tuzemských i zahraničních univerzitách

Pro zájemce o dodatečnou kvalifikaci “biomedicínský inženýr” je třeba absolvovat doplňkový kurz, vyžadovaný legislativou ČR. Podobně jako pro lékaře, jsou i pro nelékařské pracovníky zavedeny atestační obory.


Studijní plány

Některé předměty mohou být přednášeny v angličtině. U studentů proto předpokládáme znalost anglického jazyka na úrovni porozumění psanému i mluvenému odbornému textu.

Bioinformatika

Plán naleznete i na fakultních stránkách.

Lékařská technika

Plán naleznete i na fakultních stránkách.

Zpracování obrazu

Plán naleznete i na fakultních stránkách.

Zpracování signálů

Plán naleznete i na fakultních stránkách.

Legenda

Povinné předměty programu
Povinné předměty specializace
Povinně volitelné předměty programu
Volitelné předměty z celofakultní nabídky