Rada programu

Rada bakalářského programu

Rada magisterského programu

Katedry a pracoviště

Referenti kateder

K13101 – Katedra matematiky
K13102 – Katedra fyziky
K13117 – Katedra elektromagnetického pole
K13131 – Katedra teorie obvodů
K13133 – Katedra kybernetiky
K13134 – Katedra mikroelektroniky
K13136 – Katedra počítačů
K13138 – Katedra měření
Fyziologický ústav Akademie věd České Republiky