prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. – garant
K13131 – Katedra teorie obvodů

prof. Dr. Ing. Jan Kybic
K13133 – Katedra kybernetiky

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
K13138 – Katedra měření

prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
K13117 – Katedra elektromagnetického pole

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.  
K13134 – Katedra mikroelektroniky

doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Fyziologický ústav Akademi věd České Republiky

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
K13101 – Katedra matematiky

Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
K13102 – Katedra fyziky