Proč BIO na ČVUT FEL?

V navazující magisterské etapě se rozvíjí znalosti i praktické dovednosti v jedné ze čtyř specializací bioinformatika, lékařská technika, zpracování obrazu a zpracování signálů. Našim cílem je vychovávat absolventy, kteří jsou schopni řešit inženýrské problémy zejména v oblasti návrhu a vývoje moderních elektronických zařízení a softwarových aplikací v oblasti medicíny a biologie a kteří se neztratí v rychle se rozvíjejícím oboru lékařské techniky a biotechnologií.
Detailní složení studia a studijní plány se liší v rámci specializací – bioinformatika, lékařská technika, zpracování obrazu a zpracování signálů.

Příjímací řízení

Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška Zkouška ověřuje znalosti z matematiky, fyziky, elektrotechniky a informatiky v rozsahu odpovídajícím povinným předmětům bakalářského programu Lékařská elektronika a bioinformatika, která však může být prominuta. Podrobné informace včetně ukázkových otázek lze nalézt v souhrnu informací k přijímacímu řízení do magisterského programu.

Plné znění podmínek pro přijetí resp. pro prominutí přijímací zkoušky, najdete v následujících dokumentech: