V jakých jazycích budeme programovat?
Programovat se začnete učit v jazyce Python, v následujícím semestru přidáte jazyk C/C++. V některých předmětech v pozdějších ročnících se setkáte i s jazykem Matlab a dalšími.

Musím před nástupem umět programovat?
Nemusíte, ale pokud už něco umíte, budete to mít snazší. Výuka programování začíná od úplného začátku. Začátečníci se mohou zapsat na letní kurzy programování pro začátečníky.

Budu se muset učit anatomii a latinské názvy jako na medicíně?
Ano, ale v mnohem menším rozsahu než na medicíně.

Proč jít studovat sem a ne na jinou školu podobného zaměření?
FEL ČVUT se v hodnoceních škol (například Hospodářských novin) pravidelně umisťuje na předních místech. ČVUT je i podle zahraničních žebříčků nejlepší technická vysoká škola v ČR. Domníváme se navíc, že náš program nabízí unikátní vyváženou kombinaci vzdělání v oblasti matematiky, fyziky, elektroniky, informatiky, biologie a lékařství, která dává studentům dostatečnou šířku i hloubku vzdělání, ať už se v budoucnu rozhodnou pro kariéru ve výzkumu, ve vývoji a v průmyslu, v lékařských zařízeních, nebo i mimo biomedicínský obor.

Jaká je časová náročnost studia?
Pro většinu studentů odpovídá časová náročnost práci na plný úvazek, nedoporučujeme proto si plánovat vedle studia ještě zaměstnání, zvlášť v prvních ročnících. Budete-li se dobře učit, získáte prospěchové stipendium. Pokud později zjistíte, že vám studium jde dobře a máte času nazbyt, doporučujeme najít si práci, která vás obohatí i odborně, například můžete pracovat jako pomocná vědecká síla v některé odborné skupině na fakultě.

Z čeho jsou přijímačky?
Přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou z matematiky, existuje i řada možností přijetí bez přijímacích zkoušek.
Přijímací zkoušky do magisterského studia ověřují znalosti z matematiky, fyziky, elektrotechniky a informatiky v rozsahu odpovídajícím povinným předmětům bakalářského programu. Studentům příbuzných oborů (což jsou v podstatě všechny technické a biomedicínské obory) přijímací zkoušku odpouštíme, pokud byl jejich studijní průměr lepší než 1.8 (v době COVIDové splnění této podmínky nevyžadujeme).