O lékařské technice

Proč zvolit studijní program BIO?

Hlavní benefity studia BIO FEL

  1. Biomedicínské inženýrství je perspektivní obor. Využití elektroniky je dnes běžné při diagnostice nemocí i při léčbě a do budoucna se tento obor bude dále rozvíjet.
  2. Po odbornících na lékařskou techniku i bioinformatiku je a nadále bude velká poptávka na trhu práce.
  3. Naučíme studenta porozumět lékařům, hledat zdroje, využívat moderní technologie ve svůj prospěch i jak vymyslet technické řešení a převést ho do praxe. Tedy, odborně řešit komplexní problémy.
  4. Podporujeme individualitu každého studenta i týmovou spolupráci. A kromě tvrdých znalostí se věnujeme i rozvoji soft skills.
  5. Úzce spolupracujeme se špičkovými lékařskými pracovišti, výzkumnými i technologickými týmy s cílem praxe v biomedicínském prostředí.

Proč BIO na ČVUT FEL?

Studijní program Lékařská elektronika a bioinformatika na fakultě elektrotechnické ČVUT pokrývá obě etapy – bakalářskou i navazující magisterskou.

V bakalářské etapě vysvětlíme např. jak fungují moderní medicínské přístroje nebo jak může počítač usnadnit práci lékařům s určováním diagnózy. Student získá široký teoretický matematicko-fyzikální základ a rovněž znalosti z elektrotechniky, elektroniky, informatiky a počítačových věd, doplněné o biomedicínské základy a lékařské aplikace.
Detailní složení studia naleznete ve studijním plánu bakalářské etapy.

V navazující magisterské etapě se rozvíjí znalosti i praktické dovednosti v jedné ze čtyř specializací bioinformatika, lékařská technika, zpracování obrazu a zpracování signálů. Našim cílem je vychovávat absolventy, kteří jsou schopni řešit inženýrské problémy zejména v oblasti návrhu a vývoje moderních elektronických zařízení a softwarových aplikací v oblasti medicíny a biologie a kteří se neztratí v rychle se rozvíjejícím oboru lékařské techniky a biotechnologií.
Detailní složení studia a studijní plány se liší v rámci specializací – bioinformatika, lékařská technika, zpracování obrazu a zpracování signálů.

Jak se přihlásit


Bakalářský program

Přijímací řízení do všech bakalářských programů na FEL je jednotné. Součástí je přijímací zkouška z matematiky, která však může být prominuta.

Podrobné informace lze nalézt na fakultních stránkách – jak se stát studentem.


Plné znění podmínek pro přijetí resp. pro prominutí přijímací zkoušky, najdete v následujících dokumentech:

Více informací o bakalářském programu…


Magisterský program

Magisterský studijní program Lékařská elektronika a bioinformatika je přirozeným pokračováním pro absolventy bakalářského programu. V magisterské etapě rozvine student jak své znalosti, tak praktické dovednosti.

Souhrn informací k přijímacímu řízení do magisterského programu

Obecné informace o přijímacím řízení do magisterských programů na FEL jsou dostupné na fakultních stránkách.


Plné znění podmínek pro přijetí resp. pro prominutí přijímací zkoušky, najdete v následujících dokumentech:

Více informací o magisterském programu…