O programu

pozitronovaEmisniTomogr-4-3_pink
80765237_2440641752929916_2827821281028603904_o
mtz-1024×744
mozek-e1509475257949-1024×484
ht
20191203_029_CVUT-VIC-Ryszawy
previous arrow
next arrow

Cílem programu Lékařská elektronika a bioinformatika je vychovávat absolventy, kteří jsou schopni řešit inženýrské problémy zejména v oblasti návrhu a vývoje moderních elektronických zařízení a softwarových aplikací v oblasti medicíny a biologie

Absolventi se mohou uplatnit ve zdravotnických zařízeních, ve výzkumných nebo vývojových týmech, i v nejrůznějších manažerských funkcích. Absolventi získají dobrý základ pro samostatnou vědeckou práci  i pro pokračování v doktorských studijních programech na tuzemských i zahraničních univerzitách. Podívejte se sami na jejich zkušenosti.

Vývoj aplikací pro diagnózy

Možná aplikace v podobě rozšířené reality na operačním sále

Návrh zdravotních pomůcek

Zkoumání DNA, její vlastností a sekvencí

Proč zvolit studijní program BIO?

 • Používáme moderní technologie ke zlepšení kvality života a zdraví lidí.
 • Spojujeme znalosti z elektrotechniky a informatiky s vědomostmi z biologie a medicíny.
 • V ČR je odborníků v této oblasti nedostatek a poptávka po nich bude stoupat.
 • Vysoká míra volitelnosti umožňuje sestavit studium na míru. Na magisterském programu můžete absolvovat jednu z doporučených specializací.
 • Na programu se spolupodílí katedry a výzkumná pracoviště s profesionály a špičkami ve svém oboru.
 • Úzce spolupracujeme s významnými pracovišti s možností praxe v biomedicínském prostředí.
  Výzkumná pracoviště zajišťující výuku úzce spolupracují jak s jinými univerzitami (např. s 1. LF a 2. LF Univerzity Karlovy), s významnými klinickými pracovišti, jako je VFN v Praze, IKEM, FN Motol, Nemocnice Na Homolce, s ústavy Akademie věd ČR (Ústav informatiky, Fyziologický ústav) a s významnými světovými firmami v tomto oboru, jako jsou MedTronic, Philips, Siemens a další.

Hlavní benefity studia BIO FEL

 1. Biomedicínské inženýrství je perspektivní obor. Využití elektroniky je dnes běžné při diagnostice nemocí i při léčbě a do budoucna se tento obor bude dále rozvíjet.
 2. Po odbornících na lékařskou techniku i bioinformatiku je a nadále bude velká poptávka na trhu práce.
 3. Naučíme studenta porozumět lékařům, hledat zdroje, využívat moderní technologie ve svůj prospěch i jak vymyslet technické řešení a převést ho do praxe. Tedy, odborně řešit komplexní problémy.
 4. Podporujeme individualitu každého studenta i týmovou spolupráci. A kromě tvrdých znalostí se věnujeme i rozvoji soft skills.
 5. Úzce spolupracujeme se špičkovými lékařskými pracovišti, výzkumnými i technologickými týmy s cílem praxe v biomedicínském prostředí.