Aktuální informace

Pokud nastupujete do posledního ročníku bakalářského nebo magisterského studia, máte nejvyšší čas najít si téma pro Vaši závěrečnou práci.


O programu

previous arrow
next arrow
Slider

Cílem programu Lékařská elektronika a bioinformatika je vychovávat absolventy, kteří jsou schopni řešit inženýrské problémy zejména v oblasti návrhu a vývoje moderních elektronických zařízení a softwarových aplikací v oblasti medicíny a biologie

Absolventi se mohou uplatnit ve zdravotnických zařízeních, ve výzkumných nebo vývojových týmech, i v nejrůznějších manažerských funkcích. Absolventi získají dobrý základ pro samostatnou vědeckou práci  i pro pokračování v doktorských studijních programech na tuzemských i zahraničních univerzitách. Podívejte se sami na jejich zkušenosti.

Vývoj aplikací pro diagnózy

Možná aplikace v podobě rozšířené reality na operačním sále

Návrh zdravotních pomůcek

Zkoumání DNA, její vlastností a sekvencí

Proč zvolit studijní program BIO?

  • Používáme moderní technologie ke zlepšení kvality života a zdraví lidí.
  • Spojujeme znalosti z elektrotechniky a informatiky s vědomostmi z biologie a medicíny.
  • V ČR je odborníků v této oblasti nedostatek a poptávka po nich bude stoupat.
  • Vysoká míra volitelnosti umožňuje sestavit studium na míru. Na magisterském programu můžete absolvovat jednu z doporučených specializací.
  • Na programu se spolupodílí katedry a výzkumná pracoviště s profesionály a špičkami ve svém oboru.
  • Úzce spolupracujeme s významnými pracovišti s možností praxe v biomedicínském prostředí.
    Výzkumná pracoviště zajišťující výuku úzce spolupracují jak s jinými univerzitami (např. s 1. LF a 2. LF Univerzity Karlovy), s významnými klinickými pracovišti, jako je VFN v Praze, IKEM, FN Motol, Nemocnice Na Homolce, s ústavy Akademie věd ČR (Ústav informatiky, Fyziologický ústav) a s významnými světovými firmami v tomto oboru, jako jsou MedTronic, Philips, Siemens a další.