Charakteristika programu

Aktuálně:

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení Bakalářského studia můžete podávat do 2. 9. 2018, do magisterského studia do 19.8.2018.

Bakalářský program již byl úspěšně akreditován a bude otevřen ve školním roce roce 2018/2019. Magisterský program byl doporučen hodnotící komisí i zpravodaji a čekáme již jen na finální rozhodnutí akreditačního úřadu. Otevření je proto plánováno  též ve školním roce 2018/2019. Kdyby snad došlo ke zdržení (což pokládáme za velmi nepravděpodobné), bude Vaše přihláška převedena automaticky na jiný program podle Vašeho výběru a po získání akreditace budete, bude-li to Vaše přání, na program BIO převeden(a). Budeme se snažit, aby tento proces byl pro studenty co nejsnazší.

 Sledujte nás na facebooku


Cílem programu Lékařská elektronika a bioinformatika je vychovávat absolventy, kteří jsou schopni řešit inženýrské problémy zejména v oblasti návrhu a vývoje moderních elektronických zařízení a softwarových aplikací v oblasti medicíny a biologie. Absolventi se mohou uplatnit ve zdravotnických zařízeních, ve výzkumných nebo vývojových týmech, i v nejrůznějších manažérských funkcích. Absolventi získají dobrý základ pro samostatnou vědeckou práci  i pro pokračování v doktorských studijních programech na tuzemských i zahraničních univerzitách.

Proč zvolit tento studijní program?

  • Používáme moderní technologie ke zlepšení kvality života a zdraví lidí.
  • Spojujeme znalosti z elektrotechniky a informatiky s vědomostmi z biologie a medicíny.
  • V ČR je odborníků v této oblasti zatím málo a poptávka po nich bude stoupat.
  • Vysoká míra volitelnosti umožňuje sestavit studium na míru. Případně můžete absolvovat jednu z doporučených specializaci.
  • Úzce spolupracujeme se špičkovými pracovišti s možností praxe v biomedicínském prostředí.
    Výzkumná pracoviště zajišťující výuku úzce spolupracují jak s jinými univerzitami (např. s 1. a 2. LF Univerzity Karlovy), s významnými klinickými pracovišti, jako je VFN v Praze, IKEM, FN Motol, Nemocnice Na Homolce, s ústavy Akademie věd ČR (Ústav informatiky, Fyziologický ústav) a s významnými světovými firmami v tomto oboru, jako jsou MedTronic, Philips, Siemens a další.

 

  • Invazivní EEG monitorace mozku

 

Pracoviště  připravující program “Lékařská elektronika a bioinformatika”:

Výzkumné týmy