Spolupráce s partnery

Jednou ze silných stránek studia na ČVUT FEL je spolupráce s celou řadou partnerů. Spolupracujeme s výzkumnými institucemi, zdravotnickými zařízeními i komerčními společnostmi. Studenti mají již během studia možnost získat potřebnou praxi, zapojit se do zajímavých projektů nebo vyjet na zahraniční pobyt.


Společnost Cheirón je český výrobce a prodejce zdravotnické techniky v oblasti anesteziologie, urgentní medicíny a umělé plicní ventilace. Společnost Cheirón podporuje zahraniční výjezdy našich studentů.


Společnost Humusoft se zabývá vývojovou a konzultační činnosti v oblasti řídicí techniky a simulace systémů. Je také výhradním distributorem softwaru pro vědeckotechnické výpočty MATLAB a spolupořadatelem studentské soutěže Biosignal Challenge.


Společnost Medicton Group se zabývá vývojem, výrobou a prodejem zdravotnických přístrojů. Nedílnou součástí společnosti Medicton je servisní a kalibrační středisko, včetně Autorizovaného metrologického střediska, kde působí řada absolventů oboru Biomedicínské inženýrství FEL, ČVUT v Praze. Společnost Medicton darovala řadu lékařských přístrojů pro podporu výuky lékařské techniky na FEL ČVUT.


Společnost Mediprax CB je prodejce zdravotnických prostředků pro urgentní medicínu a transport pacienta, je výhradním zástupcem německé firmy Weinmannn pro Českou republiku. Společnost Mediprax dlouhodobě podporuje výuku lékařské techniky na FEL ČVUT.

Další partneři