Zakončení studia

Typický průběh zakončení studia se skládá ze zápisu projektového předmětu v jednom semestru a závěrečné práce v semestru následujícím. Závěrečná práce pak musí mít formální zadání, schválené vedoucím dané katedry.

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium a typicky navazuje na bakalářský projekt.

V případě, že student splní všechny podmínky (jak závěrečné práce, tak studia) a obdrží zápočet za projektový předmět i závěrečnou práci, může se přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, kde musí svoji práci obhájit a zároveň složit odbornou zkoušku. Při úspěšné obhajobě i zkoušce tak úspěšně ukončí své studium.

Doporučujeme přímo kontaktovat potenciálního vedoucího z oblasti zájmu studenta a s ním se domluvit na postupu. Vedoucí mohou případně zadat i nová aktuální témata. Ve výběru tématu máte velkou možnost, vyžadujeme nicméně, aby téma odpovídalo zaměření našeho programu. Jste-li na pochybách, kontaktujte garanty.

Kde hledat inspiraci pro výběr témat závěrečných prací

Jak psát závěrečnou práci

Další informace

Zajímavé předměty

Kromě předmětů ze studijního plánu programu si můžete vybrat libovolné volitelné předměty z ČVUT i ostatních vysokých škol. Níže najdete zajímavé relevantní příklady: