Cílem studia je poskytnutí dobrých základů pro případné pokračování v některé specializaci navazujícího stejnojmenného magisterského programu. Absolventi programu však také získávají solidní znalosti pro možné uplatnění v praxi.

Absolvent bakalářského programu Lékařská elektronika a informatika získává široký teoretický matematicko-fyzikální základ a rovněž znalosti z elektrotechniky, elektroniky, informatiky a počítačových věd, doplněné o biomedicínské základy a lékařské aplikace.

Průběh studia

V průběhu studia se během tří let student naučí mnohé – jak fungují moderní medicínské přístroje, či jak může počítač usnadnit práci lékařům, např. určením diagnózy. Součástí studia je také programování a analýza dat a obrazu. Z biologického hlediska také anatomie, fyziologie nebo genetika. A v rámci ČVUT FEL je samozřejmostí i všeobecný matematicko-fyzikální základ. 

V prvním roce studia se budují základy pro další roky. To zahrnuje matematiku, fyziku, úvod do elektrotechniky, základy programování a také anatomie a fyziologie.

Druhý ročník je věnovaný především elektrotechnice a zpracování signálů, dále také biofyzika nebo genetika. Zároveň začíná profilování studenta podle jeho zájmů díky výběru z povinně volitelných předmětů.

Ve třetím ročníku studenta čekají specifičtější předměty jako optimalizace, strojové učení nebo digitální zpracování obrazu. Zakončením bakalářské etapy je pak bakalářská práce. Studenti se běžně podílejí na řešení reálných problémů a ještě v rámci studií tak mohou získat praxi.

Profil absolventa

Absolvent má vhodné základy pro pokračování v některé specializaci navazujícího stejnojmenného magisterského programu.

Absolvent má však i solidní znalosti i praktické dovednosti na to, aby mohl nastoupit do praxe, přičemž v oboru lékařské elektrotechniky je značná poptávka po odbornících. Uplatnit své znalosti může např. v lékařském prostředí nebo ve společnosti, která se zabývá zdravotní technikou. 

Souhrnně disponuje absolvent následujícím:

  • Znalost matematických a fyzikálních základů, zákonitostí elektrických a elektronických obvodů a schopnost jejich návrhů.
  • Základní porozumění počítačovým vědám, komunikačním systémům, algoritmizaci a principům programování a umělé inteligence.
  • Schopnost změřit a zpracovávat signály a data, provádět analýzy a vizualizovat výsledky.
  • Základní znalost lidského těla, vnitřních biologických procesů člověka a principům moderních laboratorních a lékařských přístrojů.

Absolvent získá titul Bc. a vysokoškolský diplom, v neposlední řadě také významné osobní kontakty z akademického, lékařského a firemního prostředí.

Studijní plán

Plán naleznete i na fakultních stránkách.