Mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení

Děkan FEL ČVUT v souladu s Podmínkami pro přijetí do bakalářských programů pro akademický rok 2022/2023 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských i magisterských programech, včetně Lékařské elektroniky a bioinformatiky. Magisterské studium Termín zahájení přijímání přihlášek 23. 5. 2022 Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost…

Den otevřených dveří je za námi

Den otevřených dveří, který se odehrál 25.2.2022 je za námi a zde si můžete prohlédnout pár fotek.

Den otevřených dveří 25. 2. 2022 prezenčně

Ukážeme vám laboratoře a učebny, ve kterých u nás můžete studovat elektrotechniku a informatiku. Představíme vám naše studijní programy i možnosti uplatnění absolventů a absolventek. Dozvíte se vše důležité o přijímačkách a o tom, jak vypadá studentský život na fakultě. Více informací najdete zde: https://studuj.fel.cvut.cz/poznejte-fel/dny-otevrenych-dveri-na-felu

Cena pro doktorandku Pavlínu Pokošovou

Studentka doktorského studijního programu Bioinženýrství (13133) Ing. Pavlína Pokošová získala cenu za nejlepší studentský příspěvek na konferenci ČVUT “Trendy vývoje angiografických zobrazovacích systémů v lékařství“. Školitelem doktorandky je prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. Gratulujeme.

Kurz jazyka Julia

Byly otevřeny kurzy B0B36JUL a B0M36SPJ jazyka Julia.