Na této stránce jsou zveřejňovány aktuality pro studenty.

Pracovní nabídky

Biomedicínský inženýr na kardiologické klinice 3. LF UK (4.7.2024)

Pokud vás láká práce v nemocnici, konkrétně v oblasti kardiologie, zvažte nabídku od prof. Pavla Osmančíka ze 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, který působí jako vedoucí divize arytmologie a zástupce přednosty kliniky.

Na klinice mají celkem 7 biomedicínských inženýrů, kteří se podílejí především na katetrizačních ablacích, dále pak na kontrolách kardiostimulátoru a jejich implantacích. Kromě klinické práce jsou úspěšní také vědecky a mají úspěšně absolvován doktorát. Počet ovšem není dostatečný a je zájem o další bioinženýry.

Ze spolupráce kliniky a BIO oboru by do budoucna mohli profitovat také studenti ČVUT FEL díky přednáškám na téma katetrizačních ablací a role technologií a biomedicínských inženýrů nebo praxím či diplomovým pracím.

Na pana profesora se můžete obracet zde: pavel.osmancik@lf3.cuni.cz.