prof. Dr. Ing. Jan Kybicgarant programu, garant zaměření zpracování obrazu
K13133 – Katedra kybernetiky 

prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. garant zaměření zpracování signálů
K13131 – Katedra teorie obvodů

prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. 
Fyziologický ústav Akademie věd České Republiky

doc.  Ing. Jiří Kléma, Ph.D. garant zaměření bioinformatika
K13138 – Katedra měření

Ing. Jan Havlík, PhD.  garant zaměření lékařská technika
K13131 – Katedra teorie obvodů