Děkan FEL ČVUT v souladu s Podmínkami pro přijetí do bakalářských programů pro akademický rok 2022/2023 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských i magisterských programech, včetně Lékařské elektroniky a bioinformatiky.

Magisterské studium

Termín zahájení přijímání přihlášek23. 5. 2022
Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost přihlášku vyplnit, zaplatit a doručit případné dokumenty týkající se prominutí přijímací zkoušky)19. 8. 2022
Termín přijímací zkoušky do magisterského studia29. 8. – 1. 9. 2022
Termín zápisu do studia 1. ročníku MS8. 9. 2022
Termíny pro bakalářské studium

Bakalářské studium

Termín zahájení přijímání přihlášek23. května 2022
Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost přihlášku vyplnit, zaplatit a doručit případné přílohy týkající se prominutí přijímací zkoušky)21. srpna 2022
Termín přijímací zkoušky do bakalářského studia (kontaktní formou)30. srpna 2022
Termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia7. září 2022
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení/nostrifikační doložky, zápisového listu a v případě cizinců (kromě Slovenské republiky) také potvrzení o absolvování zkoušky z českého jazykanejpozději před termínem zápisu
Termíny pro magisterské studium

← Archiv aktualit