Studentka doktorského studijního programu Bioinženýrství (13133) Ing. Pavlína Pokošová získala cenu za nejlepší studentský příspěvek na konferenci ČVUT “Trendy vývoje angiografických zobrazovacích systémů v lékařství“. Školitelem doktorandky je prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. Gratulujeme.


← Archiv aktualit