Charakteristika programu

Lékařská elektronika a bioinformatika je nově připravovaný bakalářský i magisterský studijní program. Akreditační proces právě probíhá. Otevření je plánováno ve školním roce roce 2018/2019. Bez obav se přihlašte – kdyby došlo k nějakému zdržení získání akreditace, bude Vaše přihláška převedena automaticky na jiný program podle Vašeho výběru a po získání akreditace budete, bude-li to Vaše přání, na program BIO převeden(a).

Cílem programu je vychovávat absolventy, kteří jsou schopni řešit inženýrské problémy zejména v oblasti návrhu a vývoje moderních elektronických zařízení a softwarových aplikací v oblasti medicíny a biologie. Absolventi se mohou uplatnit ve zdravotnických zařízeních, ve výzkumných nebo vývojových týmech, i v nejrůznějších manažérských funkcích. Absolventi získají dobrý základ pro samostatnou vědeckou práci  i pro pokračování v doktorských studijních programech na tuzemských i zahraničních univerzitách.

  • Invazivní monitorace mozku č. 1

Proč zvolit tento studijní program?

  • Používáme moderní technologie ke zlepšení kvality života a zdraví lidí.
  • Spojujeme znalosti z elektrotechniky a informatiky s vědomostmi z biologie a medicíny.
  • V ČR je odborníků v této oblasti zatím málo a poptávka po nich bude stoupat.
  • Vysoká míra volitelnosti umožňuje sestavit studium na míru. Případně můžete absolvovat jednu z doporučených specializaci.
  • Úzce spolupracujeme se špičkovými pracovišti s možností praxe v biomedicínském prostředí.
    Výzkumná pracoviště zajišťující výuku úzce spolupracují jak s jinými univerzitami (např. s 1. a 2. LF Univerzity Karlovy), s významnými klinickými pracovišti, jako je VFN v Praze, IKEM, FN Motol, Nemocnice Na Homolce, s ústavy Akademie věd ČR (Ústav informatiky, Fyziologický ústav) a s významnými světovými firmami v tomto oboru, jako jsou MedTronic, Philips, Siemens a další.

Pracoviště  připravující program “Lékařská elektronika a bioinformatika”:

Výzkumné týmy