Pro studenty

Doporučení garantů programu pro výběr a zápis volitelných předmětů:

 1. Můžete si vybrat libovolný předmět ostatních bakalářských programů (EEM, EK, KYR, OI, SIT) nebo fakultních volitelných předmětů podle toho, kde cítíte mezery
 2. Zvažte nabídky katedry jazyků, povinná angličtina je bez kreditů, volitelné předměty (angl.konverzace, angl.gramatika a další cizí jazyky) jsou za kredity
 3. Můžete si vybrat oblast, kde si chcete rozšířit znalosti dle svého zájmu
 4. V prvním semestru je zařazena řada obtížných předmětů, proto zvažte výběr i z méně náročných předmětů s nižší kreditovou dotací, např.:
  B3B04PSA Akademické psaní
  A0B16PRS Prezentační dovednosti
  B3B35RO Roboti
  A8B01CAS Počítačové algebraické systémy
  B6B39ZMT Základy multimediální tvorby

 


Seznam specializací magisterského programu naleznete zde.
 


Diplomové a bakalářské práce si vyberte z nabídky jednotlivých kateder:

nebo přímo jednotlivých výzkumných týmů. Ve výběru tématu máte velkou možnost, vyžadujeme nicméně, aby téma odpovídalo zaměření našeho programu. Jste-li na pochybách, kontaktujte garanty.
 


Užitečné informace:

 • studijní plány a rozvrhy
 • nabídka míst studentských odborných sil
 • zapojení do projektů (ZBD18)
 • seznam firem, kde se mohou absolventi uplatnit