Pro studenty

Diplomové a bakalářské práce si vyberte z nabídky jednotlivých kateder:

nebo přímo jednotlivých výzkumných týmů. Ve výběru tématu máte velkou možnost, vyžadujeme nicméně, aby téma odpovídalo zaměření našeho programu. Jste-li na pochybách, kontaktujte garanty.

 

Po otevření programu na této stránce naleznete seznam dalších užitečných informací pro naše studenty, jako například:

  • studijní plány a rozvrhy
  • témata bakalářských prací
  • témata diplomových prací
  • nabídka míst studentských odborných sil
  • zapojení do projektů
  • seznam firem, kde se mohou absolventi uplatnit