Epilepsie představují skupinu onemocnění mozku způsobujících opakovaný vznik epileptických záchvatů, které vznikají v důsledku nadměrně synchronizované elektrické aktivity nervových buněk. Záchvaty mohou mít nejrůznější podobu – od jednoduchých zrakových vjemů, přes emoce, až po bezvědomí se zástavou dechu a křečemi celého těla. Na světě dnes žije více až 65 milionů lidí s epilepsií a u velké části z nich toto onemocnění ovlivňuje prakticky všechny oblasti jejich života. Kromě samotných záchvatů se potýkají s nežádoucími účinky léků, poruchami pozornosti a paměti, nemožností řídit osobní automobil a celou řadou dalších těžkostí, k nimž v mnoha případech patří i předsudky a nepochopení jejich okolí.
Věříme, že poslední jmenované postoje týkající se i mnoha pacientů v našem bezprostředním okolí lze účinně „léčit“ soustavným vzděláváním veřejnosti. Toto je cílem a základní myšlenkou Purple Day připomínaného celosvětově 26. března – upozorňovat na potíže spojené s epilepsií, diskutovat o nich a skrze jejich poznání a porozumění proměňovat přístup k lidem trpícím epilepsií.
Doufáme, že se nám s Vaší pomocí podaří během letošních oslav Purple Day pod patronací 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vytvořit právě takovou atmosféru, a že domů odejdete obohaceni o více než jenom krásný hudební zážitek.

Program:

  • Úvodní slovo – prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
  • S epilepsií z minulosti přes současnost do budoucna – prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
  • Jazzevec – blok písní
  • Pauza – občerstvení
  • Jazzevec – blok písní

← Archiv aktualit