Dne 19.května proběhlo za účasti děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Mgr. Petra Páty, děkana 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Vladimíra Komárka a zástupkyně firmy Humusoft Ing. Martiny Mudrové, Ph.D. online vyhlášení výsledků soutěže Biosignal Challenge 2020.

Soutěž vznikla na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AV ČR a 1. a 2. lékařskou fakultou UK v roce 2017. V letošním čtvrtém ročníku byla soutěž zaměřena na měření rychlosti artikulace v dětských promluvách.

Nejlepšího celkového výsledku dosáhl a první cenu získal tým ve složení Ing. Ondřej Klempíř – Ph.D. student na katedře biomedicínské informatiky, FBMI ČVUT a Ing. David Příhoda – Ph.D. student ústavu informatiky a chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

2. cenu získal tým ve složení Yeva Prysiazhniuk – studentka magisterského programu “Bioinformatika” oboru “Lékařská elektronika a bioinformatika” a Ilia Shipachev – studentem anglického magisterského programu „Počítačové vidění a digitální obraz“ oboru „Otevřená informatika“.

3. cenu získali studenti magisterského programu Lékařská elektronika a bioinformatika ČVUT FEL Jan Ferkl a Samuel Maduda.

Čestné uznání získali Markéta Bařinková – studentka Přírodovědecké fakulty UK a Filip Šlapal – student bakalářského programu Kybernetika a robotika.

Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem účastníkům.


← Archiv aktualit