Rada programu

Bakalářský program:

prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.  
garant
K13131 – Katedra teorie obvodů
 
 
prof. Dr. Ing. Jan Kybic   
K13133 – Katedra kybernetiky
 
 
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.  
K13138 – Katedra měření

 
 
prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.  
K13117 – Katedra elektromagnetického pole
 
 
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.  
K13134 – Katedra mikroelektroniky
 
 
doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.  
Fyziologický ústav Akademi věd České Republiky
 
 
doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.  
K13101 – Katedra matematiky
 
 
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.  
K13102 – Katedra fyziky
 
 


Magisterský program:

prof. Dr. Ing. Jan Kybic   
garant
K13133 – Katedra kybernetiky
 
 
prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
K13131 – Katedra teorie obvodů
 
 
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.  
Fyziologický ústav Akademi věd České Republiky
 
 
doc.  Ing. Jiří Kléma, Ph.D.  
garant zaměření bioinformatika
K13138 – Katedra měření
 
 
Ing. Jan Havlík, PhD. 
garant zaměření lékařská technika
K13131 – Katedra teorie obvodů
 
 


K13101 – Katedra matematiky
K13102 – Katedra fyziky
K13117 – Katedra elektromagnetického pole
K13131 – Katedra teorie obvodů
K13133 – Katedra kybernetiky
K13134 – Katedra mikroelektroniky
K13136 – Katedra počítačů
K13138 – Katedra měření
Fyziologický ústav Akademi věd České Republiky