Partneři


Společnost Cheirón je český výrobce a prodejce zdravotnické techniky v oblasti anesteziologie, urgentní medicíny a umělé plicní ventilace. Společnost Cheirón podporuje zahraniční výjezdy našich studentů.

 
 


Společnost Humusoft se zabývá vývojovou a konzultační činnosti v oblasti řídicí techniky a simulace systémů. Je také výhradním distributorem softwaru pro vědeckotechnické výpočty MATLAB a spolupořadatelem studentské soutěže Biosignal Challenge.

 
 


Společnost Medicton Group se zabývá vývojem, výrobou a prodejem zdravotnických přístrojů. Nedílnou součástí společnosti Medicton je servisní a kalibrační středisko, včetně Autorizovaného metrologického střediska, kde působí řada absolventů oboru Biomedicínské inženýrství FEL, ČVUT v Praze. Společnost Medicton darovala řadu lékařských přístrojů pro podporu výuky lékařské techniky na FEL ČVUT.

 


Společnost Mediprax CB je prodejce zdravotnických prostředků pro urgentní medicínu a transport pacienta, je výhradním zástupcem německé firmy Weinmannn pro Českou republiku. Společnost Mediprax dlouhodobě podporuje výuku lékařské techniky na FEL ČVUT.