Magisterský program

Cílem programu je vychovávat absolventy, kteří jsou schopni řešit inženýrské problémy zejména v oblasti návrhu a vývoje moderních elektronických zařízení a softwarových aplikací v oblasti medicíny a biologie.

Absolventi získají dobrý základ pro samostatnou vědeckou práci v těchto oblastech a pro pokračování v doktorských studijních programech na tuzemských i zahraničních univerzitách. Mohou se uplatnit ve zdravotnických zařízeních, ve výzkumných nebo vývojových týmech a najdou rovněž uplatnění i v nejrůznějších manažérských funkcích.

Struktura výuky

V magisterském programu lékařská elektronika a bioinformatika můžete studovat následující specializace:

  • Bioinformatika (garant doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D.) – Budete ovládat moderní metody analýzy rozsáhlých souborů molekulárních dat, včetně metod dolování dat z rozsáhlých a heterogenních databází.
  • Lékařská technika (garant Ing. Jan Havlík, Ph.D.) – Seznámíte se s konstrukcemi elektronických částí diagnostických i terapeutických přístrojů používaných v lékařství a vlastnostmi těchto zařízení, včetně pokročilé znalosti relevantních částí fyziky a fyziologie, včetně neurofyziologie.
  • Zpracování obrazu (garant prof. Dr. Ing. Jan Kybic) – Naučíte se pracovat s moderními metodami zpracování a analýzy obrazu, se zaměřením na metody použitelné v lékařství a biologii, včetně 3D a rozsáhlých dat, od snímání až po jejich automatické vyhodnocení.
  • Zpracování signálů (garant prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.) – Moderními metodami budete umět zpracovávat signály se zaměřením na biologické signály jako je EEG, EMG, EKG, či signály hlasové a řečové, a to od analogového předzpracování, až po následnou diagnostiku.

Studijní plány a doporučené průchody studiem naleznete na stránkách fakulty,  zde je rychlý přehled:

Bioinformatika

Lékařská technika

Zpracování obrazu

Zpracování signálů

 

Legenda

Povinné předměty

Povinné předměty specializace