Bakalářský program

Cílem studia je poskytnutí dobrých základů pro případné pokračování v některé specializaci navazujícího stejnojmenného magisterského programu. Absolventi programu však také získávají solidní znalosti pro možné uplatnění v praxi.

Absolvent bakalářského programu Biomedicínská technika a informatika získává široký teoretický matematicko-fyzikální základ a rovněž znalosti z elektrotechniky, elektroniky, informatiky a počítačových věd, doplněné o biomedicínské základy a lékařské aplikace.

Absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti:

  • matematické a fyzikální znalosti elektrických a elektronických obvodů
  • znalosti moderních informačních technologií, komunikačních systémů a principů umělé inteligence
  • znalosti technik návrhu a analýzy algoritmů s ohledem na výpočetní složitost praktickou řešitelnost úloh
  • znalosti z konkrétních odborných medicínských či biologických specializací

Absolventi umí v odpovídající šíři a míře podrobnosti:

  • zpracovávat signály a data, provádět analýzy a vizualizovat výsledky se zaměřením na medicínu a biologii
  • používat techniky algoritmizace, modelování počítačových architektur a softwarových technologií
  • navrhnout a sestavit elektrický nebo elektronický systém
  • navrhnout, zorganizovat a realizovat bioinženýrské experimenty

Struktura výuky

Legenda

Povinné lékařské předměty

Povinné předměty odborné

Povinné předměty Mat/Fyz