Matematika – Zápis do rozvrhu ZS 2021/2022

Vzhledem k tomu, že katedra matematiky vyučuje z velké části předměty prvního ročníku, je pro nás rozsah výuky, kterou musíme pokrýt, neznámý až do posledního zápisu prvních ročníků v polovině září. Může tak i na poslední chvíli docházet k úpravě rozvrhu jednotlivých vyučujících, a to i ve výuce vyšších ročníků. Proto je potřeba, abyste při […]

Beseda o studiu v zahraničí

Zveme vás na besedu se studenty programu BIO, kteří vás seznámí se svými nedávnými zahraničními zkušenostmi.

Schválení dalších povinně volitelných předmětů

V rámci povinně volitelných předmětů na magisterském programu je nyní možné si nově zvolit následující předměty: B2M37MAM Mikroprocesory B3M38MSE Moderní senzory B2M34ZETA Návrh zakázkové elektroniky B2M31AED Analýza experimentálních dat B2M37SSPA Statistické zpracování signálů B2M37MOTA Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky B2M37KASA Komprese obrazů a signálů B2M17OPM Optická…

Získání kvalifikace Biomedicínský inženýr

Zájemci o AKK BMT a BMI se mohou podívat na podmínky a informace o letošním kurzu https://www.ipvz.cz/ (přihlášky se přijímají do 31.12.2020). Další kurzy budou otevírány až po naplnění minimální kapacity (12 uchazečů).

Studenti BIO součástí EPIREC

Studenti programu Lékařská elektronika a bioinformatika FEL ČVUT se podílí na výzkumu léčby epilepsie na Fyziologickém ústavu 2. lékařská fakulta UK a Akademie věd České republiky. Epilepsií u nás trpí více než 80 tisíc lidí a Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze je zapojená do multidisciplinárního projektu EPIREC – Epilepsy Research Centre Prague. V centru zajišťujeme […]